Browsing "Sinclair Library Special Journals Project" by Issue Date


Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1850Uitkomsten Der Waarnemingen Met Den Thermometer, Psychrometer En Barometer, Gedurende Het Jaar 1846, Gedaan Te Weltevreden Op 6° 8" Z. B. 106° 51' 30" L. O. Greenw. 4,5 El Boven Zee.Maier, P.J.
1850Een Bezoek Van De Steenkolenmijn van Pangaron,Bleckmann, G.M. Luitenant ter see 2de klasse.
1850Scheikundig Onderzoek Van Eenige Op Java Voorkomende Minerale Watern.Maier, P.J.
1850Meteorologische Waarnemingen Gedaan Gedurende Eene Reis Van Nederland Naar Java, Aan Boord Van Het Koopvaardijschip Gertrude Gezagvoerder A. Schaap.Heijningen, J. Van.
1850Barometer - Waarnemingen Verrigt Aan Boord Zr. Ms. Schooner-Brik Windhond, Op Eene Reis Van Nederland Naar Oost-Indie In 1842.Smits, H.D.A. Luit ter zee 2de Klass. R. O. N. L.
1850Slands Plantentuin Te Buitenzorg In 1850,Teijsman, J.E.
1850Over eenige Nieuwe Soorten Van Blennioiden En Gobioiden Van Den Indischen Archipel.Bleeker, P.
1850Oxybelus Brandesii Blkr. Eene Nieuwe Soort Van Ophidini Van Banda NeiraBleeker, P. (met afbeelding)
1850Iets Over Den Teleoen- en Soeren - BatRost Van Tonningen, D.W.
1850Over Eenige Nieuwe Geslachten En Soorten Van Makreelachtige Visschen Van Den Indischen Archipel.Dr. Bleeker, P.
1850Bijdrage Tot ed Kennis Der Noord- En Oostkusten Van Nieuw Guinea,De Bruijn Kops, G.F. , Luit. ter see 2de kl.
1850Scheikundig Onderzoek Van Eene Aluinsoort, Gevonden In Eene Solfataha Van Den Goenoeng Waijang.Rost Van Tonningen, D.W.
1850Over Eenige Nieuwe Soorten Van Pleuronecteoiden Van Den Indischen Archipel.Bleeker, P. (1)
1850Faunae Ichthyologicae Javae Insularumque Adjacentium Genera Et Species Novae (1).Bleeker, P.
1850Over Eenige Nieuwe Soorten Van Belone En Hemiramphus Van Java.Bleeker, P.
1850Nieuwe Bijdrage Tot De Kennis Der ichthyologische Fauna Van Borneo Met Beschrijving Van Eenige Nieuw Soorten Van ZoetwatervisschenBleeker, P.
1850Scheikundig Onderzoek Van Eenige Op Java Voorkomende Minerale Watern.Maier, P.J. (Vervolg van bladz. 136)
1850Over Drie Nieuwe Soorten Van Tetraodon Van Den Indischen Archipel.Bleeker, P.
1850Over Eenige Nieuwe Soorten Van Megalops, Dussumieria, Notopterus En AstronesthesBleeker, P.
1850Scheikundig Onderzoek van Eenige Op Java Voorkomende Minerale Watern.Maier, P.J. (Vervolg van Dl. I, Pag.61)