Palapala Hoike no na makahiki elua a ka Peresidena o ka Papa Hoonaauao 1890

Date
1890
Authors
Bishop, Charles R. (Peresidena o ka Papa Hoonaauao/President of the Board of Education)
Contributor
Advisor
Department
Instructor
Depositor
Speaker
Researcher
Consultant
Interviewer
Annotator
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Volume
Number/Issue
Starting Page
Ending Page
Alternative Title
Ka Noho Alii ana o ka Moi Kalakaua. Makahiki Umikumamahiku. Hoike no Elua Makahiki a ka Peresidena o ka Papa Hoonaauao I ka Ahaolelo o ke Aupuni Hawaii, Kau o 1890
Abstract
Description
Includes Papa Hoike I. Heluna o na Kula, na Kumu me na Haumana iloko nei o ke Aupuni; Papa Hoike II. Na Lahui Oiwi o na Haumana e Hele ana i ke Kula maloko nei o ke Aupuni Hawaii; Papa Hoike III. Na Makahiki o na Haumana; Papa Hoike IV. Na Kula Aupuni Hawaii, Na Kula Aupuni Enelani, Na Kula Kuokoa; Papa Hoike VI. E Hoike ana i na Lahui Oiwi ma na Apana a Pau loa o loko nei o ke Aupuni; Papa V A. Na Mokupuni a me na Apana. Na Kula Aupuni i Aoia ma ka Olelo Hawaii; B. Na Mokupuni a me na Apana. Na Kula Aupuni Enelani; C. Na Kula Kuokoa; Papa Hoike VII. Na Lahui Oiwi o na Kumuao iloko o na Kula Aupuni Enelani a me Hawaii; Papa VIII. Na Lahui Oiwi o na Kumuao o na Kula Kuokoa. Includes Pakui A. Kahua Ao ma na Kula Aupuni Olelo Beritania o Hawaii; Pakui B. [Na hoike a ke Kahukula Nui]; Pakui C. Na Ninau o na Kumu o ka Papa Mua Loa; Pakui D. Aha Ninaninau Kumukula no ka Papa Ao Hooko Olelo; Pakui E. Papa o na Kumu Hawaii i Loaa na Palapala Hoapono.
Keywords
Citation
Extent
188 pages
Format
Other
Geographic Location
Hawaii
Time Period
1888-1890
Related To
Table of Contents
Rights
http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/
Rights Holder
Local Contexts
Email libraryada-l@lists.hawaii.edu if you need this content in ADA-compliant format.